Yönetim (İdare) Politikası

Şirketimiz tam anlamıyla denizcilik hizmeti üzerine müşterilerimizin bu konudaki tüm isteklerini karşılamak amacında olan ve bu maksatla hizmet veren bir kuruluştur.

Şirket Politikamız, tamamıyla Ulusal / Uluslar arası yasalara ve diğer kurallara uygun olarak müşterilerimizin isteklerini, emniyet ve çevreyi koruma kuralları dahilinde yerine getirmektir. Şirket olarak en çok önem verdiğimiz nokta , bütün birimlerimizde her zaman hizmet standart kalitesini belli bir seviyenin üzerinde tutabilmek ve bunu muhafaza edebilmektir.

Şirketimiz;

• Her bakımdan konusunda uzman, kaliteli personelimiz çalışmalarımızın her safhasında aynı titizliği gösterir,

• Şirketimizin kadrosundaki personelimiz standartlarımıza uygun olacak şekilde eğitime tabi tutar,

• Yönetim sistemi içinde mevcut olan dökümanlar uygun bir şekilde tutar,

• Hizmetlerimizin her aşamasında, emniyetli, sağlıklı ve çevreye dikkat eder şekilde olması için gerekleri yerine getirir ve bunun daha etkin bir şekilde uygulanması için gerekli olan çalışmaların sürekliliğini sağlar,

• Politikamızın en önemli unsuru olan iletişim konusunda ; işlettiğimiz gemiler ile çalışanlar ve şirket arasında uygun anlaşılır iletişim mevcuttur ve her çalışmamız net olarak anlaşılır düzeyde muhafaza eder.

Personel ile ilgili prosedürlerde, mevcut olan yönetim sisteminin operasyonu ile ilgili sorumlulukları açıklanmıştır. Diğer personel de bu politikada ifade edilen yönetim felsefesinden haberdar olacaktır.

Bu yönetim sistemi gemilerin operasyonları için uluslararası emniyetli yönetim kodu (ISM CODE) ve deniz kirliliğini önleme (MARPOL) ve ISO 9001 ile tam bir uygunluk içinde olmasını sağlar.