Kalite Politikası

ULUSOY ÇEŞME LİMAN İŞLETMESİ A.Ş; İlgili ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde sorumlu olduğu Çeşme limanında,

 • Kaliteli,
 • Emniyetli ve güvenli hizmet vermede lider,
 • Çevre temizliğine saygılı,
 • Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmeyi, ilke olarak benimsemiştir.
 • Kalite, çevre ve İSG amaç ve hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz toplum ve çevreye örnek bir kuruluş olmak.
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan güvenilir bir kuruluş olmak.
 • Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak.
 • Etkin süreç yönetimi anlayışıyla maksimum iletişim verimliliğini arttırmak.
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.
 • Çevresel kirlenmeye neden olabilecek hizmet ve faaliyetleri kaynağında önlemek; önlenemeyen hallerde en aza indirmek,
 • Liman içerisinde politikamızın tüm çalışanlara duyurulmasını ve tüm çalışanların kalite, çevre ve iş güvenliği bilinci ile çalışmalarını sağlamak,
 • Acil durum eylem planları tüm sahalar için geliştirmek, etkin ve etkili bir şekilde sürdürülmesini sağlamak
 • Enerji tüketimi ve verimliliği konusunda olumsuz etkileri azaltmak,
 • Çevre, İSG ve kalite ile ilgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak, uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek
 • Tehlikelerin yönetilmesini sağlamak için İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini belirlemek, değerlendirmek, ortadan kaldırılması ya da azaltılmasını sağlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek.
 • Hedeflerimize ulaşabilmek için tüm çalışanlarımıza kalite, çevre ve İSG yönetim sistemleri ile ilgili gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalıma ortamını sağlamak.
 • Entegre yönetim sisteminin ön gördüğü şartları yerine getirerek sistemin etkinliğini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz.