Çeşme-Sakız Hattı Liman Hizmetleri Tarifesi

A) PALAMAR HİZMETİ

Çeşme – Sakız Hattı Gemileri
GRT PALAMAR / SERVİS
0-1000 30 $
+1000 +14 $

1- 01/09/2022 tarihinde yürürlüğe giren kılavuzluk ve römorkörcülük ile palamar hizmetlerinin ücretleri hakkında yönergeye göre palamar ücretleri 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da belirtilen günlere rastlaması halinde %50 artırımlı olarak uygulanır.

2- Bağlama ve çözme için palamar hizmet bedeli bir kereye mahsus alınır.

3- Palamar Hizmetlerinde yükleme/boşaltma amacı dışında gelen gemilere 01/09/2022 tarihinde yürürlüğe giren kılavuzluk ve römorkörcülük ile palamar hizmetlerinin ücretleri hakkında yönergede belirtilen tavan ücretler uygulanır.

B) BARINMA HİZMETİ

Çeşme – Sakız Hattı Gemileri
GRT BARINMA / GÜN

TÜRK BAYRAKLI GEMİLER

BARINMA / GÜN

YABANCI BAYRAKLI GEMİLER

0-1000 8 $ 10 $
+1000 +8 $ +10 $
FUZULİ İŞGAL GRT/100 x 3 $ x SAAT GRT/100 x 3 $ x SAAT

1- Barınma hizmetlerinde geminin bağlandığı ve ayrıldığı gün tam gün sayılır.

2- Barınma Hizmetlerinde yükleme/boşaltma amacı dışında gelen gemilere normal barınma ücretinin 4 katı barınma ücreti uygulanır.

3- Fuzuli işgal; gemilerin, tarife kapsamında belirtilen yerlerin hizmet bitiminden sonra veya işletmenin izni olmaksızın fuzuli olarak işgal etmelerini ifade eder.

 

C) GİDEN YOLCU HİZMETİ

Çeşme – Sakız Hattı Gemileri
GİDEN YOLCU (AYAKBASTI) 12 $

1- Yolcu Hizmetleri ücretleri tahakkukunda Gümrük Müdürlüğü onaylı Yolcu Listesi esas alınacaktır.

2- 24 saat içinde aynı manifesto ile giriş ve çıkış yapan yolculardan bir sefer ücret alınır.

 

D) GEMİ ISPS HİZMETİ

Çeşme – Sakız Hattı Gemileri
GEMİ ISPS GÜVENLİK HİZMETİ BEDELİ GRT x 0,055 $ + KDV

1- Yolcusuz olarak gelen gemilere “Gemi ISPS Güvenlik Hizmeti Bedeli” uygulanır.

 

E) GEMİ İLE GELEN/GİDEN ARAÇLARIN LİMAN TESİSİNDEN FAYDALANMA HİZMETLERİ

ÇİFT ÇEKER / TIR / DORSE 50 $ / TEK YÖN
OTOBÜS / KAMYON 40 $ / TEK YÖN
MİNİBÜS / KARAVAN / RÖMORK 20 $ / TEK YÖN
OTOMOBİL 15 $ / TEK YÖN
MOTOSİKLET 10 $ / TEK YÖN

1- Araç Hizmet ücretleri tahakkukunda Gümrük Müdürlüğü onaylı Taşıt Bildirim Formu esas alınacaktır.

 

F) GEMİ İLE GELEN/GİDEN ARAÇLARIN GÜVENLİK (ISPS) HİZMETLERİ

GELEN/GİDEN TIR ISPS GÜVENLİK BEDELİ 3 $ + KDV

 

G) GEMİ İLE GELEN/GİDEN ARAÇLARIN TARTI HİZMETLERİ

GELEN/GİDEN TIR TARTI BEDELİ 2 $ + KDV

 

H) GEMİ İLE GELEN/GİDEN ARAÇLARIN TARTI HİZMETLERİ

GELEN/GİDEN TIR X-RAY BEDELİ 15 $ + KDV

 

I) ELEKTRİK VE KULLANIM SUYU HİZMETİ

ELEKTRİK BEDELİ 0.65 $ /KWH + KDV
SAYAÇ BAĞLANMASI VE SÖKÜLMESİ 10 $ + KDV
KULLANIM SUYU BEDELİ 12 $ / TON + KDV

 

 

SON HÜKÜMLER

TARİFENİN YÜRÜRLÜĞÜ;

1- Bu tarife gereğince yapılacak hizmetler, tarifenin ilgili bölümlerinde belirtilen özel koşullarından başka, bu konulara ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve talimat hükümlerine de tabidir.
2- ULUSOY ÇEŞME LİMAN İŞLETMESİ A.Ş zaman içerisinde, 28.05.2003 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile imzalanan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi’nin tarifeler başlıklı bölümündeki hükümlere uygun olarak tarifeyi gözden geçirme, değiştirme ve özel koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
3- Bu tarifenin İngilizce metni ile Türkçe metni arasındaki çelişki ve/veya anlam farklılığı olması durumunda Türkçe metin geçerli olacaktır.
4- Bu tarifede bulunmayan hizmetler piyasa şartları göz önünde bulundurularak rayiç bedel üzerinden fiyatlandırılacaktır.