8333 km.yi bulan sahil şeridinde, küçük çapta olanlar hariç, yaklaşık 300 adet kıyı tesisi bulunan Türkiye kıyı konjonktürde yapı şekillerine ve fonksiyonlarına göre; liman, iskele, yat, marina, balıkçı barınağı ve çekek yeri şeklinde olan bu tesislerden; demiryolu ile bağlantılı olmayan limanlar arasında bulunan Çeşme Limanı 1992- 2003 yılları arasında Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş tarafından işletilmiştir. Türkiye'de limanların özelleştirilmesine ilişkin kanun kapsamında Çeşme Limanının 30 yıllık işletme hakkı ,en yüksek teklif sahibi Ulusoy Ortak Girişim Grubu'nun ihale şartları belgesi çerçevesinde kuracağı anonim şirkete, 6 Haziran 2003 tarihinde devredilmiştir.

Özelleştirme sonrası ÇEŞME ULUSOY LİMAN İŞLETMESİ A.Ş tarafından işletilmeye başlanan liman mevcut potansiyelinde kayıtlı makine, ekipman, pilotaj, römorkaj ve barınma hizmetlerine bağlı olarak İç ve Dış Deniz Hatlar Terminali, Acente hizmetleri , Liman yönetimi konularında hizmet vermeye başlamıştır.

Çeşme Limanın özelleştirilme ile  devralınması sonrası hedeflenenler

a) Bürokrasiyi azaltmak, 
b) Liman hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak, 
c) Liman kolaylıkları ve kaynaklarının azami kapasite kullanımını sağlamak, 
d) Ulusal ve bölgesel rekabeti artırmak, 
e) Mali bağımsızlık sağlamak, 
f) Limanları modern işletme teknikleri ve uygulamaları ile yönetmek, 
g) Piyasa ekonomisi şartlarına uygun esnek bir tarife yapısı oluşturmak, 
h) Bölgesel ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmak, 
ı) Liman üst ve altyapı yatırım gereksinimlerini karşılamak, 
i) Limanların teknolojik gelişmelere ayak uydurmasını sağlamak, 
j) Liman sektöründe yeni ve cazip yatırım olanakları sağlamak, 
k) İstihdam yapısını güçlendirmek, 
l) Limanları rekabet ortamında ticari esaslara göre işletmek, 
m) Uygun çalışma koşullarını sağlamaktır.

Tehlikeli Madde Rehberi'ne erişmek için tıklayınız

Detaylı bilgi için: www.ulusoycesmeport.com

| + - | RTL - LTR