A) KILAVUZLUK HİZMETİ

Tüm Gemiler
GRT PİLOTAJ/BEHER SERVİS
0-1000 90$
+1000 +36$

1- Pazar ve resmi tatil günlerinde kılavuzluk hizmetleri %50 zamlı uygulanır.

2- Gemilerin uymakla yükümlü oldukları kılavuz alma ve muafiyet oranları liman tüzük yönetmelik ve talimatları ile belirlenir.

3- Kendi pervanesi ile hareket edemeyen, dümenindeki arızadan veya herhangi bir sebepten dolayı manevra yapamayan gemilere verilen kılavuzluk ücreti %100 ilaveli olarak alınır.

4- Bir rıhtımdan diğer rıhtıma shifting halinde kılavuzluk ücretleri %50 indirimli olarak uygulanır.

5- Demir yeri gösterme, demirleme ve demirden kaldırma, demir yeri değiştirme (her hizmet için) hizmetleri için %50 indirimli tarife uygulanır.

6- Çeşme-Gerence / Gerence-Çeşme seyir etap kılavuzluk hizmeti normal tarifenin iki katı uygulanır. (Kılavuz servis botu hizmet bedeli 1000$/saat ve kesri.)

7- Çeşme-Sığacık / Sığacık-Çeşme seyir etap kılavuzluk hizmeti normal tarifenin dört katı uygulanır. (Kılavuz servis botu hizmet bedeli 1000$/saat ve kesri)

 

B) RÖMORKAJ HİZMETİ

Tüm Gemiler
GRT RÖMORKAJ/BEHER SERVİS
0-1000 155$
+1000 +27$

1- Pazar ve resmi tatil günlerinde römorkaj %50 zamlı uygulanır.

2- Römorkaj hizmetlerinde gerekli olan römorkör sayıları ve güçleri yürürlükteki limanlar yönetmeliğinde belirtildiği şekilde uygulanır.

3- Kendi pervanesi ile hareket edemeyen, dümenindeki arızadan veya herhangi bir sebepten dolayı manevra yapamayan gemilere verilen römorkaj ücreti %100 ilaveli olarak alınır.

 

C) PALAMAR HİZMETİ

Tüm Gemiler
GRT PALAMAR
0-1000 27$
+1000 +14$

1- Pazar ve resmi tatil günlerinde palamar hizmetleri %50 zamlı uygulanır.

2- Bağlama ve çözme için palamar hizmet bedeli bir kereye mahsus alınır.

 

D) BARINMA HİZMETİ

Tüm Gemiler
GRT BARINMA
0-1000 10$
+1000 +10$
FUZULİ İŞGAL GRT/100 x 3$ x SAAT

1- Barınma hizmetlerinde geminin bağlandığı ve ayrıldığı gün tam gün sayılır.

2- Barınma Hizmetlerinde yükleme/boşaltma amacı dışında gelen gemilere normal barınma ücretinin 4 katı barınma ücreti uygulanır.

3- Fuzuli işgal; gemilerin, tarife kapsamında belirtilen yerlerin hizmet bitiminden sonra veya işletmenin izni olmaksızın fuzuli olarak işgal etmelerini ifade eder.

4- Yatların barınma ücreti: tam boy (LOA) x en x 1,5 $ hesaplanarak ücretlendirilir.

 

F) ATIK ALIM HİZMETİ

KATI/SIVI ATIK ALIM HİZMETİ T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TARİFESİ UYGULANIR

 

G) GEMİ ISPS HİZMETİ

Tüm Gemiler
GEMİ ISPS GÜVENLİK HİZMETİ BEDELİ GRT x 0,055$ + KDV

1- Yolcusuz olarak gelen gemilere “Gemi ISPS Güvenlik Hizmeti Bedeli” uygulanır.

 

SON HÜKÜMLER

TARİFENİN YÜRÜRLÜĞÜ;

1- Bu tarife gereğince yapılacak hizmetler, tarifenin ilgili bölümlerinde belirtilen özel koşullarından başka, bu konulara ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve talimat hükümlerine de tabidir.
2- ULUSOY ÇEŞME LİMAN İŞLETMESİ A.Ş zaman içerisinde, 28.05.2003 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile imzalanan İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi’nin tarifeler başlıklı bölümündeki hükümlere uygun olarak tarifeyi gözden geçirme, değiştirme ve özel koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
3- Bu tarifenin ingilizce metni ile türkçe metni arasındaki çelişki ve/veya anlam farklılığı olması durumunda türkçe metin geçerli olacaktır.
4- Bu tarifede bulunmayan hizmetler piyasa şartları göz önünde bulundurularak rayiç bedel üzerinden fiyatlandırılacaktır.